Workshop Treemanspolder

workshop

In de workshop vertellen Astrid van Beek en Klaartje Jaspers aan belangstellenden welke plannen Mobile Orchards heeft met (een deel van) de Nieuwe Driemanspolder. Ze leggen onder andere uit wat we verstaan onder een voedselbos, welke functies het voedselbos vervult, welke soorten voedselbossen we onderkennen en welke activiteiten we in de Treemanspolder, zoals we het voedselbos hebben genoemd, willen gaan ontplooien. En uiteraard willen we dan ook van de deelnemers horen wat zij van die plannen vinden…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.